Ponúkané poradenské a konzultačné služby.

LOGO1

V nasledovnom prehľade je uvedených päť základných oblastí, v ktorých dokážeme klientom pomôcť. Všetky uvedené informácie majú pomôcť potenciálnemu záujemcovi o našu pomoc sa zorientovať, či má význam sa s nami stretnúť najmä z pohľadu samotnej podstaty služieb, ktoré očakáva. Lebo ak potrebuje pomôcť s problémov, ktorý nedokážeme pomôcť riešiť, tak nemá význam sa stretávať, nanajvýš prípadného záujemcu dokážeme nasmerovať k nejakému inému riešiteľovi, ak o ňom samozrejme vieme.

 V prípade, ak potenciálny záujemca usúdi, že niektorá z dole uvedených tém je tou, ktorá ho zaujíma, tak odporúčame osobný kontakt a bezprostrednú obojstrannú výmenu informácií! V duchu nášho kréda “máme zmysel pre zmysel” považujeme pre tento druh služieb osobný kontakt za jediný správny.

1. Oblasť – organizačné poradenstvo

Podpora pri zvládnutí zmien v systéme riadenia a organizovania firmy 

Viac pozri: System riadenia a organizovania

2. Oblasť – poradenstvo z oblasti RĽZ

Pomoc pri hľadaní a odstraňovaní problémov s nedostatočnou motiváciou zamestnancov 

Viac pozri: 

3. Oblasť – výkonnosť organizácie a zamestnancov

Určenie najvhodnejšieho spôsobu riadenia výkonnosti organizácie a zamestnancov 

Viac pozri:

4. Oblasť – znižovanie nákladov

Pomoc pri hľadaní a dosahovaní úspor všetkých druhov nákladov.

Viac pozri:

5. Oblasť – podpora predaja

Identifikovanie možností a pomoc pri aktivitách zameraných na zvyšovania predaja.

Viac pozri: 

 

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>